ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

โพสต์16 ก.พ. 2563 19:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 8.00 น.  นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   รวมทั้งพบปะ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และร่วมกิจกรรม สนทนาภาษาอังกฤษระหว่างบุคลากรใน สนง.อีกด้วยComments