ร่วมการประชุมทางทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

โพสต์30 ก.ย. 2562 20:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมทางไกล  “ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”  ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 

Comments