ร่วมการประชุมสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพั้นฐาน”

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ครั้งที่ 1/2562  “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562   ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  อ.เมือง จ.ปทุมธานี   เพื่อรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนายสุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ




 

Comments