รวบรวมผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยเพื่อร่วมการแข่งขัน ปี 59

โพสต์28 มี.ค. 2559 21:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ในวันที่ 29  มีนาคม  2559  ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดน ดร.บัญญัติ  เพ็ญจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือและรวบรวมเอกสารในการจัดทำผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดจนได้รับรางวัลหลายรายการ  การเข้าร่วมการแข่งขันฯ จึงเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏสู่สาธารณชนต่อไป  
Comments