ศูนย์ฯ ITEC สพป.ชัยภูมิ 1 จัดอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และจานดาวเทียม

โพสต์10 มิ.ย. 2558 23:19โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2558 18:34 ]
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1 จัดอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และจานดาวเทียมให้กับ ครูตัวแทน ศูนย์ฯ ละ 1 คน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2558 วิทยากรโดยท่านรองฯ สุรศักดิ์  ฦๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1