เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ (NT) ชั้น ป.3 (O-NET) ชั้น ป. 6

โพสต์2 ต.ค. 2560 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 01:23 ]
นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานการประชุม “โรงเรียนเป้าหมายการยกระดับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) ชั้น ป.3 และการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน,ครูประจำชั้นและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 และ ป.6  จากโรงเรียนสุนทรวัฒนา  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  ทั้งนี้   เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดแนวทาง เป้าหมาย ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น

Comments