รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2558

โพสต์18 มี.ค. 2559 04:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ  จัดงานการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน  ประจำปีการศึกษา 2558   ในวันที่ 18  มีนาคม  2559  ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  เพื่อให้โรงเรียนในศูนย์    ได้นำผลงานการจัดการศึกษาในรอบปี นำเสนอต่อชุมชน การสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในศูนย์ฯ  

Comments