รับรางวัล TOPTEN สำนักงานเขตสุจริต

โพสต์6 เม.ย. 2561 00:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบเกียรติบัตรให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้รับผลคะแนนอันดับ 5 จากการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Inlegrily and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  2560  "ระดับ สูงมาก"  ติดอันดับ TOPTEN สำนักงานเขตสุจริต  โดยมีนางสาวอุษณีย์  มโนศวรรย์  รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้มอบและนางดวงพร  ไตรเสนีย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในนามตัวแทนจากสพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบในวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้่

Comments