รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โพสต์1 ส.ค. 2560 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
2 สิงหาคม 2560 นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร จากคุณครูอัญชลี จำปีกลาง ในนามตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวนเงิน 10,000 บาทComments