รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

โพสต์16 พ.ย. 2560 05:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

16 พฤศจิกายน 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ในนามตัวแทนมูลนิธิธรรมดีได้ดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อมอบให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทา เยียวยาและช่วยเหลือเบืองต้นให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ


Comments