“รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557”

โพสต์5 ธ.ค. 2558 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธี “รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ        จักพรรดิมาลา ประจำปี 2557” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลาประจำปี 2557  รวมทั้งสิ้น 122 รายประกอบด้วย ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกบุรุษ 8 ราย สตรี 23 ราย,ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี 3 ราย ,ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 3 ราย สตรี 5 ราย, ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ชาย 1 ราย สตรี 2 ราย ,ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 2 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 27 ราย หญิง 47 ราย

Comments