รับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

โพสต์3 ก.ย. 2560 22:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ  เขต เข้าร่วมรับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Leaning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต 2  และคณะ  เป็นกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนฯ  ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ,ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice)  และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในการนำกระบวนการ PLC  สู่สถานศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา


Comments