รับฟังการถ่ายทอดนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge"

โพสต์15 ต.ค. 2558 03:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังการถ่ายทอดนโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge ทาง DLTV ระบบคอนเฟอเรน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ร่วมรับฟังประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนนำร่อง จำนวน 40 โรงเรียน


Comments