“รับฟังการประชุม VDO Conferrence ”

โพสต์22 มี.ค. 2560 23:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  23 มีนาคม 2560  ณ ห้อง ICT  สพป.ชัยภูมิ เขต คณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลวีดีโอ Conferrence  การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กรณีการสอบครูเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ.2560  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน )

 

Comments