ประเมินผลงานเชิงประจักษ์&วันรวมพลคนรักษ์ภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์30 พ.ค. 2559 04:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2559 08:21 ]

นางสาววีณา  อัครธรรม  ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์  ในการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จด้านภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559  เข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์ฯ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งได้นำเสนอเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการปฏิบัติงานในลักษณะวีดิทัศน์  รวมทั้งจัดนิทรรศการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ และครูแกนนำภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติ  ร่วมนำเสนอผลงานเนื่องใน “วันรวมพลคนรักษ์ภาษาไทย” ในวันนี้ด้วย และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัด ที่มีคะแนนการทดสอบ  N T  สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 148 โรงเรียน โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  และนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1\Comments