ประชุม อกศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/ 2559

โพสต์26 ก.ย. 2559 01:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

       On 26 th September 2016 ,  Dr.Atthapol Thrugtrong , Head of region of  Education 14   was     the chairman  and  Mr.Thanachon Muthaporn, head of  Chaiyaphum Provincial  Education was the vice chairman  in the meeting of Subcommittee of Chaiyaphum Provincial  Education  No.3/2016   at the  meeting room 1  of  Chaiyaphum Provincial  Education Office  in order to discuss  about  appointment  , moving   for   teachers  and educational personnel  and  then  had  checking , considering scores  for grading  of   teachers competitive examination  No.1/2016  belong to  Chaiyaphum Provincial  Education                                                              

      ในวันที่ 26  กันยายน  2559   ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ศึกษาธิการภาคการศึกษาที่ 14   เป็นประธาน             และ นายธนชน มุทาพร ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง , การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  , การพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ผลคะแนนและการจัดลำดับที่ของการสอบบรรจุครู ครั้งที่ 1/2559  สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

Comments