ประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์-คณิต-ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)

โพสต์25 ม.ค. 2561 22:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 22:10 ]

วันนี้ (26 มกราคม 2561) เวลา 09.30 -11.30 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมคณะรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ศึกษานิเทศก์/และประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 20 ศูนย์  ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference)  การสร้างความเข้าใจเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 จัดโดย สพฐ.และ สสวท.  ซึ่งรับฟังทาง Youtube : obectvonline  ทั้งนี้  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้ 


Comments