ประชุมเตรียมความพร้อมอบรม”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โพสต์2 เม.ย. 2562 03:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ เมษายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายประชาสัมพันธ์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยวิทยากรจากหลักสูตร  จิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่ 2/2562  รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ให้กับผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต    ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ในวันที่ 4 เมษายน 2562   นี้

Comments