ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA

โพสต์21 พ.ค. 2561 00:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมและชี้แจงเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  2561  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อให้การเตรียมข้อมูลการสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ถูกต้อง ครบถ้วนตามประเด็น  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  1 /ผอ.กลุ่มทุกกล่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต เข้าร่วมประชุมฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments