ประชุมเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการประเมินฯ

โพสต์7 ส.ค. 2558 02:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 7  สิงหาคม  58  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการประเมินและนิเทศติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมปีที่ 1  ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินให้เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมภูมิพญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 


Comments