ประชุมเตรียมการฯประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ฯ '60

โพสต์29 มิ.ย. 2560 23:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    ในวันที่ 30  มิถุนายน  2560  นายวิเชียร เคนชมพู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 

Comments