ประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)

โพสต์1 พ.ย. 2560 01:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  ทันตามกำหนดเวลา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ  ห้องประชุม 1    

Comments