ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมแสดงผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์26 ม.ค. 2559 22:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
  ในวันที่ 27  มกราคม 2559  นายธนชน  มุทาพร เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมแสดงผลการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 1/2559 ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/ หน่วย , ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ในสังกัด  ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดการจัดกิจกรรม / นิทรรศการ และอื่นๆ เพื่อให้การจัดงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุจุดประสงค์ของทางราชการ
   


Comments