ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โพสต์5 มี.ค. 2561 20:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 20:28 ]

เช้าวันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานฯ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2561  ณ สนามสอบในแต่ละศูนย์เครือข่ายฯรวม 40 สนามสอบ  เป็นการประเมินนักเรียนชั้น ป. 3 ในความสามารถขั้นพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Leteracy)ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี

 

 

Comments