ประชุมตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 ม.ค. 2560 23:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 31  มกราคม   2560  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมชี้แจงฯ  เพื่อทำความเข้าใจและถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการทดสอบ O-NET ป. 6 สอบวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2560 และ O-NET  ม. สอบวันที่ 4-5  กุมภาพันธ์ 2560 นี้

Comments