ประชุมสัมมนาโครงการประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์9 ก.พ. 2560 20:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินในระยะเวลา 1ปี
Comments