ประชุมโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน

โพสต์10 มิ.ย. 2559 01:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

          On 10th June 2016, Mr.tanachon  Muthaporn, the director of Chaiyaphum Primary Educational Service Area   Office 1  was a chairman in  presentation meeting to prepare to fully integrity  and  transparency assessment in the operation of government agencies in the honestly school  network , 27 schools ( 10%).  at Anuban Chaiyaphum School A.Muang Chaiyaphum Province

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน 27 โรงเรียน (10%)  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
Comments