ประชุมระดมทรัพยากรสร้างบ้านตามโครงการ " คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

โพสต์22 มิ.ย. 2558 00:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
    ในวันที่  22  มิถุนายน  2558  นายธนชน  มุทาพร  เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อหาวิธีการระดมทุน/ทรัพยากร  และกำหนดแนวทางการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง " คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88  พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Comments