ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์8 ม.ค. 2563 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 01:33 ]

วันพุธที่ มกราคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อมอบนโยบาย รวมชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งก่อนการประชุมฯ  ได้มีการประดับเครื่องหมายให้แก่นายพรชัย  มีทอง  ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ  และมีการมอบโล่/เกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน /ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น/รางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ  ได้แก่ 1) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี “การแข่งขันช้างฟุตบอลคลับ 2019” โดยบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /ทีม ร.ร. บ้านหนองปล้อง (7 คน) ,2) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ที่ จ.นครราชสีมา รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี “วังขยาย ดวลแข้ง ท้ามัน 2019”/ ทีม ร.ร.บ้านหนองปล้อง (7 คน),3) รางวัลการประกวดร่ายรำไหว้และทักษะมวยไทย งานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 7,ประเภทร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทยระดับประถมศึกษา ทีม 2 คน ร.ร.บ้านโนนถาวร : ด.ช.นครินทร์  ใจเร็ว และด.ช.สุรกาญจน์  นามวงษา ,ประเภทร่ายรำไหว้ครูมวยไทยระดับประถมศึกษา เดี่ยว : ด.ช.นรินทร์  ใจเร็ว (ดีเด่น),ด.ช.สุรกาญจน์  นามวงษา (ดีเด่น) ,ด.ช.อดิศร  ปริวัณทะโก(ดี) และด.ช.ธีรวัฒน์  ผลไธสง (ดี) ,ครูฝึกสอน : นายวีรศักดิ์  อุ่นศิริ,นางอุไร  ภู่ทอง ,นางอ้อมใจ  อุ่นศิริ และนายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์,ประเภทคีตะมวยไทยระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.บ้านราษฎร์บำรุง : ด.ญ.สุริวิภา พรคำ,ด.ญ.อุสุมา  ชัยวงศ์,ด.ญ.เขมิกา จงสำราญ ,ด.ญ.กฤตพร พุฒลา ,ด.ญ.จิตฐิมณ  เรืองรุ่ง และด.ญ.ธัญญารัตน์  จีนสีดา ,ผู้ฝึกสอน : นางอ้อมใจ  อุ่นศิริ ,4) รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 : ร.ร.ท่าแกวิทยากร ,5) เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก จากการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการปีงบ 62 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ, 6) การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์นานาชาติ ประจำปี 2562 International Robot Olympiad” ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน  จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562  รุ่น Tag-Out A (Junior) : ร.ร. อนุบาลชัยภูมิ / รางวัลเหรียญทองแดง : ด.ช.ปุณปภัช  รอนไพริน และด.ญ.ณัฐรักษ์  ซุยกระเดื่อง ,รางวัล Technical : ด.ช.ภาณุพงศ์  ภาลีกันท์ ,ด.ญ.ภัทรลาภา  พรหมเทเวศ และด.ญ.ณัฐรักษ์  ซุยกระเดื่อง /ครู : นางอารยา  วุนธนรัตน์สกุลและน.ส.สายไหม  ใจดี , 7) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  “การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  : ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ /รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.สิรภัทร  นูโพนทอง,ด.ช.ธีรวัชร กุดนอก และด.ช.กฤษฎิ์ชนม์ คุณสุข /ครู นางรัสวดี  เกรียมโพธิ์, 8) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา “การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  : ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ /รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ด.ญ.จิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา,ด.ญ.ธันญ์ชนก นาสมพงษ์,ด.ญ.วริยา  พึ่งกุศล /ครู : น.ส.จำปี  บุญพรหม, 9)กิจกรรมการประกวดแข่งขันจรวดขวดน้ำ  ประเภทความแม่นยำ ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : รางวัลชนะเลิศ :  ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ,10) เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 39 โรงเรียน และ 11) เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีษะเกษ

                                   ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
 

Comments