ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560

โพสต์31 ต.ค. 2560 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560  เพื่อชี้แจงข้อราชการ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและมอบนโยบายสู่สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ รวมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน/ครู/นักเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผลงานดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560,พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ของ สพฐ.ประจำปี 2559 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาดีเด่นและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงการ STEM Education โรงเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและครูผู้สอนอยู่ในระดับดีเด่น

Comments