ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:35 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้่บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูม ิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ที่ครบวาระ ( 20 มิ.ย. 58) และนักเรียน ที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม "โครงการวันรักษ์ภาษาไทย ปี 2558 " ได้แก่ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ,เขียนเรียงความ,แต่งกลอนสุภาพ,อ่านเอาเรื่องแนวทาง PISA,คัดลายมือ และกิจกรรมเขียนตามคำบอก

Comments