ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

โพสต์14 ก.พ. 2561 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561                                                 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายสู่สถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด/รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง รวม 270 คน  ก่อนการประชุมได้มอบโล่/เกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่  การประกวดโครงการ”โรงเรียนสีขาว” รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2559  ,กิจกรรมปฐมพยาบาลยุวกาชาด รองชนะเลิศอันดับ 1 ,กิจกรรมตอบปัญหายุวกาชาด รองชนะเลิศอันดับ 2 ,กิจกรรมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ระดับจังหวัด ชนะเลิศ,โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 ฯ รวมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางบุญโฮม  ชูสกุล  ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อ.เมืองชัยภูมิ      ผู้ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะเป็นระดับเชี่ยวชาญ และนางละมุล ตอพล  ผอ.โรงเรียนหนองขาม(ทองงามวิทยา) อ.คอนสวรรค์ และนายขันทอง  เด่นพันธ์  ผอ.โรงเรียนชุมชุนบ้านหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ซึ่งได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  ระดับประเทศ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments