ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์11 ม.ค. 2560 01:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ ทั้งนี้เพื่อชี้แจง ข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ ได้มอบโล่/เกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น,มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และพิธีลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (MOU) จำนวน 20 รายกับ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด้วย
Comments