ประชุม ก.ต.ป.น.

โพสต์27 มี.ค. 2562 23:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต เข้าร่วมประชุมฯ

Comments