ประชุม กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 14/2559

โพสต์30 ธ.ค. 2559 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสมเกียรติ  แถวไธสง  รองศึกษาธิการภาค 14 /รองประธานกรรมการฯ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ( กศจ.ชัยภูมิ)  ครั้งที่ 14 /2559  ในวันที่  30   ธันวาคม  2559  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง, อนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ,อนุมัติคัดเลือก ข้าราชการครูและคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ให้ดำรงตำแหน่งว่างและเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขี้น ฯ

                   Comments