ประชุม กศจ.ชัยภูมิ 1/2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 07:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 1 /2560  ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม,ขออนุมัติผลการคัดเลือกและขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น,ขออนุมัติคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นฯ

Comments