ประชุมกรรมการสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ชัยภูมิ

โพสต์15 ก.ย. 2559 02:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ปี พ.ศ.2559  ในวันที่ 15 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  อ.เมืองชัยภูมิ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมฯ และนายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  และนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พบปะและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ซึ่งจะดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ภาค ข วันที่  18 กันยายน 2559   และภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันที่ 19 กันยายน 2559 จำนวน 18 วิชาเอก    ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 4,457  คน  ดำเนินการสอบทั้งหมด 4 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวัฒนา 7 วิชาเอก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ ประถมศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว) 42 ห้องสอบ,สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   3 วิชาเอก(วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี)44 ห้องสอบ ,สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 6 วิชาเอก(สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปศึกษา นาฎศิลป์) 45 ห้องสอบ และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  2 วิชาเอก(คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) 50 ห้องสอบ

Comments