ประชุม กปท.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์10 มี.ค. 2559 01:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 10  มีนาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 2/2559  เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตและให้ความเห็นชอบในข้อราชการที่เกี่ยวข้อง คือ
1.ขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
2.ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย
3.ให้ความเห็นชอบในร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พ.ศ. 2559
4.ให้ความเห็นชอบการขอรื้อถอนบ้านพักรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โดยมีนายสมสันต์  นาคคำ  ประธาน กปทงชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมComments