ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2560 21:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

         ในวันที่ 25  กรกฎาคม  2560   นายวิเชียร  เคนชมพู  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ของแบบรายงานการติดตามประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

Comments