ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังฯ

โพสต์7 มิ.ย. 2559 21:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 21:26 ]
   ในวันที่ 8  มิถุนายน 2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลกรอบอัตรากำลังและวิชาเอกที่ควรมีในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 2/ 2559  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
     On 9th June 2016, Mr. Thanachon  Muthaporn, the director of Chaiyaphum Primary  Educational Service Area Office 1  was  the chairman for the meeting of Commission analysis and frame rate are majoring should have in schools of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1 ,No 2/2016  at the supervision and evalution of education's meeting room of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1 .


     
Comments