ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2559

โพสต์4 ต.ค. 2559 00:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายโชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3/ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่  4 ตุลาคม  2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ   มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ  อย่างพร้อมเพรียง  ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ (1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) (2)ขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3)การพิจารณาคำร้องทุกข์กรณีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งว่าง (4) การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ(5) การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย 

 
Comments