ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559

โพสต์9 พ.ค. 2559 23:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 10  พฤษภาคม  2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายอรรถพล ตรีตรอง ศึกษาธิการภาค 14   รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมประชุมฯ   นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง    ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ,การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2,การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการ,การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ,การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิตามภารกิจเร่งด่วน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น

Comments