ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2559

โพสต์12 เม.ย. 2559 03:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ   ครั้งที่ 1/2559  ในวันที่ 12  เมษายน  2559  ณ  ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1   เพื่อรับทราบเกี่ยวกับคำสั่ง  ประกาศ และพิจารณาความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วน  โดย นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายอรรถพล  ตรีตรอง  ศึกษาธิการภาค 14  เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


Comments