ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2559

โพสต์31 ต.ค. 2559 00:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11 /2559 ในวันที่  31 ตุลาคม  2559 ณ ห้องปเระชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ /กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ   ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่อง การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ,การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานบริหารสถานศึกษาตัดโอนเป็นสายงานการสอน) กรณีตำแหน่งว่าง,การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559,การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน กรณีตำแหน่งว่างฯ Comments