ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2559

โพสต์19 ต.ค. 2559 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสมเกียรติ  แถวไธสง   รองศึกษาธิการภาค 14   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10 /2559  ในวันที่  18  ตุลาคม  2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง   ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ (1) ขอความเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย  การกำหนดวิทยฐานะ  หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. ต่าง ๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.  (2) การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (3) การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559  (4) ขอความเห็นชอบรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ (5) การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Comments