ประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ( กศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 12 /2559

โพสต์9 พ.ย. 2559 00:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ( กศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 12 /2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ฯ และนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณา (1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.เขต 30 สายงานบริหารการศึกษาและสายงานการสอน (2) ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และ(3) ขออนุมัติแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สพม.เขต 30

Comments