ประชุมฯคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
          ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กุดตุ้ม - ลาดใหญ่ , โพนทอง - ห้วยบง และ บ้านเล่า – นาเสียว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯได้ทราบถึงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา บทบาทหน้าที่ ภารกิจ กรอบงานของสถานศึกษาและของคณะกรรมการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ , กรรมการและเลขานุการ(ผอ.โรงเรียน) และ กรรมการ 2 คน

Comments