ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 23:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2561   เพื่อพิจารณาในเรื่องประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ,การกำหนดเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต  ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 

Comments