ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง

โพสต์13 ก.ค. 2560 03:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปี 2560  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน โดยจะสอบข้อเขียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

Comments