ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ

โพสต์11 มี.ค. 2559 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 11 มีนาคม 2559   ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแนวนโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ  ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ซึ่งการดำเนินการการสอบดังกล่าว   จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 12 มีนาคม 2559 และสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2559   ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวัฒนา  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 147  คน โดยแบ่งเป็นสอบข้อเขียน ห้องสอบและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 ห้อง  มีอัตราว่างบรรจุ  จำนวน 13 อัตรา 8 สาขาวิชาเอก  

Comments